luchenko.com - Мистецтво та Культура

ПАТРОНІМІЧНІ ПРІЗВИЩА Версия в формате PDF Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Administrator   
13.02.2009

Українське прізвище, як це властиво для більшості європейців, формувалося від імені батька, дуже рідко від імені матері. Суфікси, та їх комбінації які додаються до імені батька чи матері є такими:

• -к;
• -чук;
• -ук;
• -юк;
• -ець;
• -ич;
• -ин;
• -ів;
• -шин;
• -ськ;
• -цьк;
• -енк;
• -єнк;
• -ов-ич;
• -ев-ськ;
• -єв-ськ;


Георгафічну приналежність місця формування того чи іншого прізвища можна відслідкувати таким чином: комбінація суфіксів -ен-ко, -єн-ко, -ець вказують на Придніпровя, Центральну Україну та Полісся. Суфікс -ко більш поширений на Галичині, але не може вважатися виключно галицьким. Суфікси -чук, -ук та -юк вказують на Поділля, Буковину та Волинь. Виключно галицькими суфіксами є -ин, -ін, -шин. Комбінація суфіксів -ов-ич може вказувати і на Закарпаття і на Волинь. Суфікс -ич притаманний Лемківщині. Суфікси та комбінації суфіксів -ський, -цький, -ов-ський, -ев-ський, -єв-ський не мають якогось окремого географічного забарвлення.

Нижче подано список патронімічних прізвищ, які походять від якогось окремого імені, або варіанту імені:

А

• Абрам – Абраменко – Абрамчук – Абрамець - Абрамик - Абрамовський
• Авдій – Авдієнко – Авдійчук – Авдієць
• Авраам – Авраменко – Аврамчук – Аврамець - Аврамчик
• Адам – Адам – Адаменко – Адамчук – Адамюк – Адамець – Адамик – Адамів – Адамко – Адамович - Адамовський – Адамський – Адамчак - Адамяк  
• Август - Август юк - Августович - Августовський 
• Августин - Августинюк - Августинович - Августиновський 
• Аврам - Авраменко - Аврамець - Аврамчук 
• Азарій –
Азарій - Азаренко - Азарчук - Азаркевич - Азарський - Азарянський 
• Александр – Александренко – Александрук – Александрів – Александрович – Александровський 
• Алексей – Алексенко – Алексеєнко – Алексейчук – Алексюк – Алексієвець – Алексик – Алексишин – Алексевич – Алексєєвич – Алексієвський  
• Ананій – Ананенко – Ананченко – Ананчук – Ананійчук – Ананович
• Андрей – Андреєнко – Андрейчук – Андрейко – Андреєвич - Андреєвський
• Андрій – Андрієнко – Андрійко - Андрійчук – Андрієць – Андрійчик – Андріїв – Андрійчин –Андрійович - Андрієвич – Андрієвський
• Андрос – Андросенко – Андросюк – Андресіюк 
• Андрош – Андрощенко - Андрощук – Андрощак 
• Андрунь - Андруник – Андрунів – Андрунько
• Андрусь – Андрусик – Андрусин – Андрусів – Андрусишин – Андрусяк - Андрусь
• Андрух – Андрухів – Андрухович – Андрукович – Андрокович – Андрух
• Андруша – Андрушенко – Андрушак – Андрушевський – Андрушин – Андрушишин – Андрушкевич – Андрушків  
• Андрушко – Андрущак – Андрущенко – Андрушко – Андрущишин – Андрущук  
• Андрюшко – Андрюшенко – Андрюшко – Андрюсишин – Андрюхович – Андрющак 
• Антон – Антон – Антоненко – Антонюк – Антонець – Антончик – Антонив - Антонів – Антонишин - Антонич – Антоневич – Антонович – Антонців – Антонишин – Антоняк 
• Антось – Антосенко – Антосюк – Антосик – Антось - Антосів - Антохів
• Антошко - Антощук - Антощак - Антошик – Антошків - Антошко - Антошевський – Антошівський - Антошкевич; 
• Арон – Ароненко – Арончук – Аронюк - Аронець - Ароновський – Аронович; 
• Арсен – Арсененко – Арсенко – Арсенчук – Арсенюк – Арсенович; 
• Артем – Артеменко – Артемко – Артеменюк – Артемчук – Артемюк – Артем'як – Артемишин – Артемович – Артемовський
• Артим – Артим – Артим'як – Артимишин – Артимко – Артимович 
• Артиш – Артиш – Артишко – Артищук 
• Артюх – Артюх - Артюшенко - Артюшко - Артющенко
• Архип – Архипенко – Архипчук – Архипів – Архипович
• Антип – Антипенко – Антишко - Антипчук – Антипець – Антипко – Антипик – Антипович
• Афанасій – Афанасенко – Афанащенко – Афанасик – Афанаськів 

Б

• Базиль – Базилько – Базилюк – Базилевич – Базилич – Базилевський;
• Богдан – Богдан - Богданенко – Богданюк – Богданець – Богданів – Богданович Богданич – Богдановський;
• Богданко - Богданченко - Богданчук;
• Борис – Борисенко – Борисюк - Борищук – Борисець – Борисів;

В

• Вавро (варіант імені Лавро або Лаврін) – Вавриненко – Вавринчук – Ваврищук - Вавринюк – Вавринець – Ваврин – Ваврів – Вавринів – Вавринкевич – Ваврич – Ваврик – Вавричук – Вавриків – Ваврикович – Вавришин Вавришів – Ваврух – Ваврих – Ваврушко – Ваврисюк – Ваврисевич;
Вадимко Вадимко - Вадимченко; 
• Вакула – Вакуленко – Вакульчук – Вакульців - Вакулко - Вакульський - 
• Валентин – Валентієнко - Валенко – Валентюк - Валентик – Валенкевич – Валентецький;
• Валерко(Валерій) -  Валерко - Валерчук - Валерський;
• Валько (варіант імені Валентин) – Валько – Вальчук – Вальків – Валькович – Вальчишин –Вальчиковський 
• Василь – Василенко – Василюк – Василів – Василишин – Василевський
• Василько (варіант імені Василь) – Васильченко – Василько – Васильчук – Васильчик – Васильчевський
Васько - Ващенко - Ващук - Васьковський - Васіч
• Владко (Владислав) - 
Владко - Владченко - Владюк
Влас – Власенко – Власюк – Влащук – Власик – Власевич 
• Віктор – Вікторенко – Вікторчук – Викторук -
Вітько - Вітченко - Вытчук - Вітковський - Вітьковський -
 
Г

• Гаврило - Гавриленко – Гаврилюк - Гаврилець - Гаврилів – Гаврилишин - Гаврилович;
• Гаврилко - Гаврилко  - Гаврильченко - Гаврильчук
• Гапон - Гапоненко – Гапончук - Гапонець -Гапонович -;
• Гапонко - Гапонченко;
• Герась (варіант імені Герасим) – Гаращенко – Гаращук
• Герасим – Герасименко – Герасимчук – Герасимюк – Герасимець – Герасимович 
• Герась (варіант імені Герасим) – Геращенко – Геращук 
• Гнат – Гнатенко – Гнатко - Гнатюк – Гнатишин – Гнатович – Гнаткевич – Гнатів 
• Гордій – Гордієнко – Гордійчук – Гордієць
• Григорій – Григоренко – Григорчук – Григорець – Григоришин - Григорович
• Гринь – Гриненко –  Гринь – Гриня - Гринів – Гриневець – Гриневич – Гриневецький – Гриневський;
Гринько – Гринько - Грінченко - Гри(і)нчук - Гриньків - Гринцевич - Гринчевський
• Гришко – Грищенко - Гришко – Грищук – Гришковець - Гришкович - Гришковський;
• Гриць – Гриценко – Грицюк - Грицько – Гриців –  Грицишин;
ГрицькоГрицькоГрицьків – Грицькевич - Грицьковський
*(Григорій, Гринь, Гринько, Гришко, Гриць, Грицько – варіанти одного імені)

Д

• Данило – Даниленко – Данилюк – Данилець - Данилів – Данилишин - Данилевич;
•  Данилко - Данилко - Данильченко - Данильчук  - Данильчевський;
• Демко (варіант імені Дем’ян) – Демченко – Демчук – Демків – Демчишин – Демкович
• Демид – Демиденко – Демидюк –  Демидець – Демидів – Демидишин;
Демидко - Демидко - Демидченко - Демидчук;
• Дем'янко - Дем'янченко - Дем’янчук; 
• Дем’ян – Дем’яненко – Дем’янюк –  Дем’янець – Дем’янчик - Дем'янишин -Дем'яновський
• Дмитро – Дмитренко – Дмитерко – Дмитрук – Дмитрів - Дмитришин

Ж
• Ждан - Ждан  - Жданенко - Жданюк - Жданець - Жданевич - Жданів - Жданський;
• ЖаданЖадан - Жаданенко - Жаданюк - Жаданець - 
З

• Зіновій – Зіновенко - Зіновчук - Зінович - Зіновський
• Зінько - Зінченко – Зінько - Зінчук – Зінкевич - Зіньковський

Є

• Євтух – Євтух - Євтушенко – Євтушок – Євтушко – Євтухович;
• Єсько - Єщенко - Єщук
• Єфрем – Єфременко – Єфремчук

І

• Іван – Іваненко – Іванчук – Іванець – Іванців
• Івась – Івасько – Івасюк – Івасик - Івасишин
• Івашко - Іващенко – Іващук – Івашків – Іващишин
• Ілля – Іллєнко – Іллюк – Ільків
• Ілько - Ільченко – Ільчук – Ільчик - Ільків
• Ісай – Ісаєнко – Ісайчук – Ісаєвич
• Ісак – Ісаченко – Ісачук – Ісакович - Ісаковський
• Ісько – Іщенко - Іщук

Й

• Йосип – Йосипенко – Йосипчук - Йосипович - Йосиповський

К

• Карпо – Карпенко – Карпець – Карпів – Карпович
• Каспер – Касперчук – Касперук – Касперович - Касперський
• Кіндрат – Кондратенко – Кондратюк - Кіндрацький
• Клим - Клименко – Климчук – Климець - Климів
• Кирило – Кириленко – Кирилець – Кирильчук – Кирилюк – Кирилів - Кирилович
• Конон – Кононенко – Конончук – Кононець - Кононович
• Кость - Костенко – Костюк – Костів – Костишин – Костецький
• Корній – Корнієнко – Корнійчук – Корнієць – Корнієвський 
• Кузьма – Кузьменко – Кузьмук – Кузьмець – Кузьмин - Кузьминський

• Купріян - Купрієнко - Купрійчук - Купрієць - Купрійко

Л

• Лаврін – Лавриненко – Лавринчук – Лавринець – Лаврик – Лавринович – Лаврин 
• Лазар – Лазаренко – Лазірко - Лазарчук – Лазарович - Лазаровський - Лазаревський
• Левко – Левченко – Левчук – Левчик – Левків - Левкович
• Луць - Луценко – Луцюк - Луцик – Луців - Луцьків – Луцишин – Луцький

• Леон - Леоненко - Леонець - Леончук - Леонович - Леонович - Леонів

• Логвин - Логвиненко - Логвинчук - Логвинюк - Логвинець - Логвин - Логвинович - Логвиновський
• Лука – Лученко – Лучко - Лучук - Лучин – Лучишин - Лучинський
• Лукаш – Лукашенко – Лукашук - Лукашець
• Лук’ян - Лук’яненко - Лук’янчук - Лук’янчик - Лук’янець

• Любко (Любомир) -  Любко - Любченко - Любак - Любчишин - Любків - Любковський

М

• Максим – Максименко – Максимчук – Максимюк – Максимець - Максимів - Максимович
• Марко – Марченко - Марчук – Марків - Маркович
• Мартин – Мартиненко – Мартинчук – Мартинів – Мартинович
• Матвій – Матвієнко - Матвійчук – Матвійчик
• Матей – Матейко - Матіюк
• Мацей – Мацейко - Мацейчук
• Микита – Микитенко – Микитченко – Микитець - Микитюк - Микитин  
• Микола – Миколенко – Миколайчук – Миколин - Микольцьо
• Мина – Минаєнко – Минько – Минайчук - Минин
• Мирон – Мироненко - Миронюк - Мирончук – Миронів - Миронович
• Михайло - Михайленко – Михайлюк – Михайлів – Михайлишин
• Мойсей – Мосієнко – Мосійчук - Мосієвич
• Мусій – Мусієнко – Мусійчук – Мусіюк 

Н

• Нестор - Несторенко - Несторук - Несторчук - Несторець 
• Никон - Никоненко - Никончук - Никонець
• Николай – Николенко – Николайчук
• Никита – Никитенко – Никитець 
• Никифор – Никифоренко – Никифорук

О

• Оверко – Оверченко – Оверчук - Оверчик
• Оврам - Ораменко - Оврамчук - Оврамець (варіант імені Авраам)
• Овсій – Овсієнко – Овсійчук – Овсіюк – Овсійчик – Овсієць – Овсюхно;
• Олекса – Олексієнко – Олексенко – Олексійчук – Олексійчик – Олексіїв;
• Олександр – Олександренко – Ликсандренко - Олександріюк
• Олефір – Олефіренко – Олефірко – Оліферко – Олефір – Олефірук
• Олег – Олещенко – Олещук – Олешко - Олешків
• Онатій – Онатієнко – Онатійчук - Онатій 
• Оникій - Оникієнко 
• Онись(ш)ко – Онисько - Онишко - Онищенко – Онищук – Онишкевич
• Опанас – Опанащенко – Опанасюк 
• Осип – Осипенко – Осипчук – Осипович
• Остап – Остапенко – Остапчук – Остапюк – Остапець – Остапів - Остапович - Остаповський
• Охрім – Охріменко – Охрімчук – Охримич
 
П

• Павло – Павленко – Павлюк – Павлів – Павлишин - Павлович - Павловський
• Панас - Панасенко – Панаско – Панасюк – Панасишин 
• Панько – Панченко – Панчук – Панчик – Паньків – Панчишин
• Пасько – Пащенко – Пащук - Пасько 
• Петро - Петренко – Петриненко - Петрук – Петрів - Петришин
• Петько - Петьченко - Петчук - Петюк - Петьків
• Педько - Педченко - Педчук 
• Пилип – Пилипенко – Пилипчук – Пилипець – Пилипів – Пилипишин;
• Платон – Платонченко – Платонюк – Платончук – Платончик - Платонів
• Прокоп – Прокопенко – Прокопчук – Прокопів - Прокопишин
• Прохор – Прохоренко – Прохорчук – Прохорець – Прохорів - Прохоришин
• Проць – Проценко - Процько – Процюк – Проців - Процишин

Р
 
• Радко - Радченко - Радчук - Радець - Радчишин - Радкевич - Радецький
• Рафаїл – Рафалюк – Рафалик – Рафалевич – Рафалович – Рафальський 
• Роман - Роман - Романенко – Ромаюк – Романець – Романів – Ромцьо – Ромців - Романишин – Романовський;
• Романко - Романко - Романченко - Романчук - Романкевич -Романковський;

С

• Сава – Савенко – Савка - Савко - Савченко - Савчук – Савич - Савицький;
• Сай – Саєнко – Сайко - Сайчук – Саєвич - Сайків;
• Сак – Саченко – Сайчук - Сацюк - Сацевич;
• Санько - Санько - Санченко - Санчук - Санець - Санкевич - Санковський 
• Свят - Свят - Святенко - Святюк - Святець - Святський;
• Святко - Святко - Святченко - Святчук - Святкевич - Святковський
• Сенько - Сенченко - Сенько - Сенчук - Сеньків - Сенчишин;
• Стах - Сташенко – Сташук – Сташок – Стахів – Стахнович – Стахович – Стаховський;
• Семко - Семченко - Семчук - Семків - Семчишин
• Семен – Семененко – Семенчук – Семещук- Семенець - Семенів – Семенишин – Семенович;
• Сергій – Сергієнко – Сергійчук – Сергіюк – Сергієць;
Славко - Славко - Славченко - Славенко - Славчук - Славків - Славський
• Степан – Степаненко – Степанчук – Степанець – Степура - Степанів – Степанишин;
• Стець – Стеценко – Стецько – Стецюк – Стець – Стеців – Стецьків – Стецишин;
• Стефан - Стефаник - Стефанишин - Стефанович

Т

• Тарас – Тарасенко – Тарасюк - Тарасів
• Тиміш – Тимошенко – Тимощук - Тимошевський
• Тимко – Тимченко – Тимчук - Тимчик – Тимків - Тимчишин
• Тимофій – Тимофієнко – Тимофіїв
• Тихон – Тихоненко – Тихончук – Тихонюк – Тихонець 
• Тишко - Тишко - Тищенко - Тищук
• Трохим – Трохименко – Трохимчук – Трохимів – Трохимович
• Троць – Трощенко – Трощук – Троців – Троцький 
• Тодось – Тодієнко – Тодійчук - Тодієвич
• Тома - Томенко – Томчук - Томчик – Томишин – Томців – Томський
 
Ф

• Федір – Федоренко – Федорченко – Федоряченко – Федорчук – Федько – Федорець – Федорчик - Федорів – Федоришин – Федорович – Федорич – Федорчак – Федорців – Федоряка – Федюра – Федюрко – Федючик – Федючка - Федюк
• Федот - Федотенко – Федотченко - Федотюк
• Федось – Федосенко - Федосюк
• Филип – Филипенко – Филипчук – Филипович – Филипів – Филипишин 
• Філон – Філоненко – Філонченко – Філонюк - Філонський  
• Фома – Фоменко – Фомченко – Фомюк – Фоминський
 
Х

• Харитон – Харитоненко – Харитончук
• Харко – Харченко – Харчук  
• Хома – Хоменко – Хомчук – Хомин – Хомчишин – Хомич – Хомцьо – Хомський 

У

• Улас (варіант імені Влас) – Уласенко - Уласюк – Уласевич;
• Устим - Устименко -  Устимко - Устимчук - Устимчик - Устимець - Устимович - Устимовський

Ю

• Юрій, Юрко – Юрченко – Юрійчук- Юрчук – Юрчишин – Юрців – Юровський;
• Юхим – Юхименко, Єфименко – Юхимчук – Юхимець; 
• Юхно – Ющенко – Ющук – Ющик – Юхниця – Юхневич – Юхновський 

Я

• Яким - Якименко – Якимчук – Якимець – Якимів;
• Яків – Яковенко – Яковець – 
Яков'юк – Яковишин;
• Яковко - Яковко  - Яковченко – Яковчук – Яковчик
• Ян(ко) – Янченко - Яненко – Янчук – Янюк – Янів – Яневський;  
• Ярема – Яременко – Яремченко – Яремко – Яремчук – Яремський;
• Яресько – Ярошенко - Яресько – Ярощук – Ярошевський;
• Ярко(Ярослав) - 
Ярко - Ярченко - Ярчук - Ярчишин - Ярків
Ясько – Яськовець – Яськів – Ясевич;
• Яшко – Яшко – Ященко – Ящук;
• Яць – Яценко – Яцко – Яценюк – Яцюк – Яцук – Яців – Яцевич;Валентин Лученко ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ  
Последнее обновление ( 15.10.2009 )
 
< Пред.   След. >

Случайная новость

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ РОЗДУМИ З ПРИВОДУ ДЕЯКИХ НАЗВ

Продолжение...
 
luchenko.com - Мистецтво та Культура © 2016

Template by

WebMir
...

Партнерские ссылки:

Качественные металлоконструкции для строительства.
Быстровозводимые здания из металлоконструкций.
Ангары, от строительной компании.
Строительство ангаров по самим низким ценам.
Вам нужны ангары? Ангары строительство - только с нами.
Производство ангаров быстро и качественно.
Быстрое и качественное строительство склада.
Строительство складов с металлоконструкций.
Строительство складских помещений с минимальными затратами.
Строительство складских комплексов от профессионалов.
Строительство теплиц, полный комплекс услуг.
Строительство навесов с металлоконструкций, быстро и качественно.